Krótka charakterystyka różnicówek

Krótka charakterystyka różnicówek

Wyłącznik różnicowoprądowy znany też lepiej jako różnicówka jest elektrycznym urządzeniem zabezpieczającym. Sięga się po nie przede wszystkim po to, aby chronić osoby postronne przed porażeniem prądem. Plusem różnicówek jest jednak …